Dragi predsednik vlade. Sledim Aleševemu zgledu (1 in 2) in objavljam odprto pismo zaskrbljenega državljana, ki se mu zdi, da internet v naši lepi deželi nima vloge, ki si jo zasluži. Skrbi me že dlje časa, tako z vidika nekoga, ki je tesno vpleten v rastoča na-tuje-bežeča  internetna podjetja, kot tudi nekoga, ki kot državljan opazuje in doživlja prenizko stopnjo agilnosti in sodobnosti storitev javne uprave.

Continue reading ““Najprej digitalno””